AKADEMIA KLIMATU

Akademia Klimatu to wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów łączący wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami filmowymi najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat połączonych z dyskusjami z twórcami filmów, ekspertami ONZ, przedstawicielami odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju oraz ekspertami z lokalnych organizacji samorządowych oraz NGO’s.