Akademia Klimatu to wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz studentów łączący wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami filmowymi najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat. Pokazom towarzyszą dyskusje z twórcami filmów, ekspertami ONZ oraz z przedstawicielami lokalnych organizacji samorządowych oraz NGO’s odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Krakowska Akademia Klimatu

Akademia Klimatu ekoMałopolska

Wawerska Akademia Klimatu