Akademia Klimatu to wyjątkowy projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz studentów łączący wiedzę na temat ochrony środowiska z pokazami filmowymi najlepszych filmów ekologicznych ostatnich lat. Pokazom towarzyszą dyskusje z twórcami filmów, ekspertami ONZ oraz z przedstawicielami lokalnych organizacji samorządowych oraz NGO’s odpowiedzialnymi za politykę zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałanie zmianom klimatu.